Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

16-05-14 09:42

în zilele de 18 iunie 2014 proba scrisă ora 10,00, respectiv, 20 iunie 2014, ora 12,00, interviu, la sediu, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier clasa l, după cum urmează:

- 1 post –consilier  clasa I grad profesional asistent – din cadrul S.P.C.L.E.P. –Compartiment Evidența Persoanelor

Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările și completările ulterioare
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor  administrative
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 ani ;

          Bibliografia actele necesare la dosar  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de   5 iunie  2014 orele 12,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.