Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

05-03-14 14:33

Conform anunțului publicat în M. Of. al României, partea a VI-a, nr. 40/04.03.2014, Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 41, Reghin, judeţul Mureș, telefon 0265511112, fax 0265512542, email office@primariareghin.ro, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2014.

1. Reglementări legale privind finanţarea nerambursabilă:
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
- Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reghin Nr. 31/2014.

2. Programul anual a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2014 cuprinde următoarele domenii, cu titlu exemplificativ: culturale; de implementare a programelor sportive; de educaţie civică; de protecţie a mediului; pentru cultele religioase; activităţi de tineret.
Suma totală alocată: 107.400 lei.

3. Termenul limită de depunere a proiectelor: 14 martie 2014, ora 14.00.
Autoritatea finanţatoare reduce termenul de depunere a solicitărilor, de la 30 de zile la 15 zile, cu scopul accelerării procedurii de selecţie fundamentat pe necesitatea demarării proiectelor persoanelor juridice fără scop lucrativ care solicită finanţare de la bugetul local al Municipiului Reghin.
Proiectele se depun la sediul Primăriei Municipiului Reghin, P-ţa. Petru Maior, nr. 41, compartimentul C.I.C. (Centrul de Informare a Cetăţeanului).
Evaluarea documentelor şi a proiectelor se va face începând cu data de 17 martie 2014.

4. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, Criteriile generale și specifice de evaluare a proiectelor, Ghidul solicitantului, Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local, se pune la dispoziţia solicitanților la sediul Primăriei Municipiului Reghin sau pe site-ul instituţiei http://www.primariareghin.ro.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin