Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunţ

20-01-14 13:53

Dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2014

          Municipiul Reghin, reprezentat prin doamna PRECUP MARIA – primar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică – republicată, supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2014.
          Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Sala de ședințe, în data de 24.01.2014 ora 10.00.
          Materialele informative se pot studia la avizierele din holul Primăriei Municipiului Reghin și se pot consulta pe site-ul www.primariareghin.ro