Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

12-11-13 14:52

Municipiul Reghin, reprezentată prin dna PRECUP MARIA – primar, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003-privind transparența decizională în administrația publică, modificată și completată prin Legea nr.281/2013, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind regulamentul  de eliberare a Certificatelor de Urbanism și autorizatiilor de construcție pentru activitățile industriale așa cum sunt definite și specificate in  Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin.

          Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice,  se pot transmite la adresa de email: office@primariareghin.ro sau prin fax la nr.telefon 0265/512542 până în data 21.11.2013. Materialele transmise vor purta mentiunea: Recomandare la proiectul de act normativ.
          Materialele informative se pot studia  la avizierele din holul  Primăriei mun.Reghin şi  se pot consulta pe site-ul www.primariareghin.ro. (Download materiale)

PRIMAR,
MARIA PRECUP     

SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA