Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Comunicat

13-11-13 14:33

ANULARE procedură atribuire autorizaţii taxi pe raza municipiului Reghin

          Primăria municipiului Reghin aduce la cunoştinţa celor interesaţi anularea procedurii de atribuire a unui număr de 73 autorizaţii taxi pe raza municipiului Reghin, ce au făcut obiectul anunţului nr. 18.794 din 07 noiembrie 2013.
          Având în vedere faptul că în şedinţa ordinară a consiliului local Reghin din luna noiembrie va fi supus spre dezbatere proiectul de hotărâre privind adoptarea unui nou Regulament de organizare şi efectuare a transportului în regim de taxi pe teritoriul municipiului Reghin, se anulează procedura de atribuire, urmând ca după adoptarea Regulamentului să se analizeze oportunitatea reluării procedurii de atribuire, în condiţiile prevăzute de noul Regulament.

PRIMAR
MARIA PRECUP

SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA