Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

05-11-13 18:47

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si efectuare a transportului in regim de taxi pe teritoriul municipiului Reghin.

          Municipiul Reghin, reprezentată prin dna PRECUP MARIA – primar,   în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003-privind transparenta decizională în administratia publică, supune dezbaterii publice  proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului  de organizare si efectuare a transportului in regim de taxi pe teritoriul  municipiului Reghin.
          Propunerile, sugestiile, opiniile referitoare la materialul propus dezbaterii se pot transmite la adresa de email: office@primariareghin.ro sau prin fax la nr.telefon 0265/512542 până în data 14.11.2013, orele 10.00.
          Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei mun.Reghin  din str.Petru Maior nr.41, -  Sala de şedinţă - , in data de 14.11.2013 ora 16.00.
          Materialele informative se pot studia  la avizierele din holul  Primăriei mun.Reghin şi  se pot consulta pe site-ul www.primariareghin.ro.

PRIMAR,                    
MARIA PRECUP                       
        
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA
 
 
Download: