Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

07-11-13 18:32

privind atribuirea autorizaţiilor de taximetrie conform H.C.L. nr.10/31.01.2008 – privind transportul în regim de taxi pe raza municipiului Reghin cu modificările şi completările ulterioare

          Primăria Municipiului Reghin aduce la cunoştinţa celor interesaţi iniţierea procedurii de atribuire a unui număr de 81 autorizaţii taxi după cum urmează:
 - 73  autorizaţii pentru transport persoane ;
-   8 autorizaţii pentru transport marfă .

CALENDAR:
07.11.2013 – 05.01.2014
 - depunerea cererilor de înscriere şi a documentaţiei obligatorii;
06.01.2014 - 15.01.2014  - procedura de atribuire a autorizaţiilor;
18.01.2014    - afişarea rezultatului atribuirii;
18.01.2014 – 01.02.2014  - depunerea de contestaţii la rezultatul atribuirii;
11.02.2014    – soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea acestora;
20.02.2014   – eliberarea autorizaţiilor taxi.

Documentele necesare pentru autorizaţia taxi:
a) – autorizaţia de transport;
b) – certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
c) – certificatul de agreare pentru autovehicule;
d) – declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art.14.2, alin.6 din Legea 38/2003, modificată şi completată prin Legea 265/2007, pe care autovehiculul respectiv le îndeplineşte;
e) – declaraţie pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat;
f) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, eliberată de Administraţia Financiară Reghin;
g) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată către bugetul local, eliberată de către Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Reghin.
          Documentele se depun la Compartimentul Administratie Publică Locală, camera 37, între orele 09:00-14:00. Data de 05.01.2014  este termen de decădere, după această dată nu se mai acceptă nici o solicitare, respectiv nici un dosar.
 
Criteriile de departajare:
 
 
Biroul de presa al Primariei municipiului Reghin.