Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Comunicat

07-11-13 18:29

Având în vedere faptul că protectia mediului reprezintă un obiectiv de interes public major si pentru a beneficia de un mediu sănătos si echilibrat ecologic, Primăria Municipiului Reghin aduce la cunostintă persoanelor fizice si/sau juridice că au obligatia si responsabilitatea de a respecta prevederile legislatiei specifice în vigoare.

          În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă nr.195  din  22.12.2005 privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr.265 din 29.06.2006:
     - deversarea în apele de suprafată sau subterane, de ape uzate, fecaloid menajere, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3 000 lei (ron) la 6 000 lei ( ron), pentru persoane fizice, si de la 25 000 lei (ron) la 50 000 lei  (ron), pentru persoane juridice;
      - depozitarea si aruncarea pe malurile, în albiile râurilor, în apele de suprafată si în zonele umede de  deseuri de  orice fel,  constituie contraventie  si se  sanctionează cu  amendă de la 5 000 lei (ron) la 10 000 lei (ron), pentru persoane fizice, si de la 30 000 lei (ron) la 60 000 lei ( ron), pentru persoane juridice.
          În cazul în care, din punct de vedere tehnic, există posibilitatea racordării la reteaua de canalizare zonală, vă solicităm ca în termen de 30 de zile, să procedati la efectuarea demersurilor pentru realizarea bransării.
          Pentru amplasamentele unde nu se poate efectua bransametul la reteaua de canalizare, aveti obligatia colectării apelor uzate fecalo-menajere în bazine betonate vidanjabile si exploatarea corespunzătoare a lor.


Biroul de presă al Primăriei Municipiului  Reghin