Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

21-11-13 15:06

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind regulamentul de eliberare a Certificatelor de Urbanism și autorizatiilor de construcție pentru activitățile industriale așa cum sunt definite și specificate in Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin

          Municipiul Reghin, reprezentată prin dna PRECUP MARIA – primar,   în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003-privind transparența decizională în administrația publică, modificata și completata prin Legea nr.281/2013   supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre privind regulamentul  de eliberare a Certificatelor de Urbanism și autorizatiilor de construcție pentru activitățile industriale așa cum sunt definite și specificate in  Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin.
          Dezbaterea publică va avea loc la sediul Casei de cultura E.Nicoara din Reghin, str. Spitalului nr.11, Sala de şedinţă - , in data de 27.11.2013 ora 16,00.
          Materialele informative se pot studia  la avizierele din holul  Primăriei mun.Reghin şi  se pot consulta pe site-ul www.primariareghin.ro. (Download materiale informative)

PRIMAR,           
MARIA PRECUP

SECRETAR, 
RĂDOI MIRELA MINODORA