Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

15-11-13 12:14

În atenţia agenţilor economici autorizaţi

          Primăria Municipiului Reghin aduce la cunoştiinţă agenţilor economici autorizaţi faptul că, în conformitate cu prevederile art. 57 din Regulamentul de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza Municipiului Reghin aprobat prin HCL. nr. 85/2013, unităţile comerciale care au fost autorizate până în prezent rămân valabile până la data de 31.12.2013, urmând ca începând cu data de 01.01.2014 să se autorizeze în baza prevederilor prezentului Regulament  doar pentru activităţile prevăzute în anexa la OG nr. 99/2000 republicată şi actualizată privind comercializarea produselor  şi serviciilor de piaţă.
          În acest sens vă invităm la Primăria Municipiului Reghin, la Centrul de Informare a Cetăţeanului pentru a depune actele necesare în vederea preschimbării acordurilor de funcţionare conform noului Regulament .
          În vederea obţinerii acordului de funcţionare conform HCL  nr. 85/2013 vă sunt necesare următoarele acte, conform Anexei nr. 3 aprobată în Regulamentul de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza Municipiului Reghin:
-Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
-Certificat constatator de înregistrare a punctului de lucru;
-Copie după actul de identitate al reprezentantului legal al agentului economic;
-Dovada deţinerii spaţiului cu destinaţia solicitată;
-Autorizaţia de construire/schimbare de destinaţie aprobată de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Reghin;
-Contractul cu operatorul serviciilor de salubrizare din Municipiul Reghin, respectiv RAGCL SA în vederea ridicării şi preluării deşeurilor;
-Pentru spaţiile comerciale care desfăşoară activitatea de comerţ cu produse alimentare precum şi cele de alimentaţie publică - Autorizaţia Direcţiei Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
-Pentru activităţiile cu impact asupra mediului – Autorizaţia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş;
-Chitanţa cu care s-a achitat tariful aprobat pt. eliberarea acordului şi orarului de funcţionare;
-Certificat fiscal privind achitarea de impozite şi taxe locale, din care să rezulte că nu figurează cu debite restante la data solicitării autorizaţiei de funcţionare;
-Dovada achitării la zi a obligaţiilor la asociaţia de locatari, în cazul în care societatea comercială îşi deschide punct de lucru în blocuri;
-Acordul autentificat al vecinilor în cazurile menţionate în prezentul regulament;
-În cazul unităţilor de alimentaţie publică, contractul cu o firmă de pază şi protecţie în vederea menţinerii liniştii şi ordinii publice;
-Dosar plic.   
          Documentaţia completă se va depune la Centrul de Informare a Cetăţeanului.
          Menţionăm că activităţile pentru care este necesară obţinerea acordului de funcţionare sunt clasificate în anexa la OG nr. 99/2000, republicată şi actualizată, privind comercializarea produselor  şi serviciilor de piaţă.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin