Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

03-10-13 10:19

Primaria Municipiului Reghin, în conformitate cu prevederile art. 7 la Hotarârea Guvernului nr. 286/2011, organizeaza concurs în vederea ocuparii unui post temporar vacant de natura contractuala, dupa cum urmeaza:

Muzeul Etnografic Reghin  - 1 post muzeograf
          Conditii:
Conditii generale:
Candidatii trebuie sa îndeplineasca prevederile  art. 3 din HG nr. 286/2011
Conditii specifice:
-studii superioare absolvite cu diploma în domeniul stiintelor umaniste;
-vechimea necesara în vederea exercitarii functiei, minimum - 1 an în munca;
-cunostinte de operare P.C. nivel mediu.

          Concursul se va desfasura la sediul Muzeului Etnografic Reghin, în data de 5 noiembrie 2013, ora 10, proba scrisa, iar în data de 7 noiembrie 2013 interviul, începând cu ora 10.
          Dosarele se pot depune pâna în data de 25 octombrie 2013 orele, 12.00 la Biroul de Resuse umane din cadrul Primariei municipiului Reghin.
          Dosarul de concurs  va contine urmatoarele documente:
1.Cerere de înscriere la concurs;
2.Copia actului de identitate;
3.Copia actelor de studii , specializari;
4.Copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea în munca;
5.Cazier judiciar, sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
6.Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
7.Curriculum vitae.
          Conditiile de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul institutiei.
          Relatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul comisiei de concurs, la dl Contiu George, cam. 47, din cadrul Primariei Reghin, str. P-ta Petru Maior nr. 41 si la telefon 0265-511112 int. 110.

CONDUCEREA