Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

29-10-13 14:37

Serviciul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa beneficiarilor de ajutor social, că JOI – 31 octombrie 2013 (9:00 – 16:00), se pot prezenta la sediul Primăriei municipiului Reghin, Pța. P.Maior, nr.41, casierie, pentru a-şi ridica drepturile băneşti – ajutor de încălzire a locuinţei cu lemne, aferent lunilor: noiembrie 2013 - martie 2014.

Menţionăm că aceste drepturi pot fi ridicate doar de către beneficiarii de ajutor social, pe baza actului de identitate în original.
Nu beneficiază de aceste drepturi persoanele care primesc ajutor de încălzire a locuinţei, în baza OUG nr.70/2011 - privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, cu modificările și completările ulterioare.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Reghin