Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

27-06-17 11:08

PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE A LOCAŢIILOR DIN PARCUL DE DISTRACŢII ORGANIZAT CU OCAZIA MANIFESTĂRILOR DEDICATE ZILELOR MUNICIPIULUI REGHIN

          În conformitate cu prevederile art. 14 și art. 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, precum şi în baza art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală-republicată, a prevederilor HCL Reghin nr. 105/20.05.2017 UAT Reghin anunta:
          La sediul Primăriei municipiului Reghin, va avea loc în data de 04.07.2017, ora 13.00, licitația publică cu strigare în vederea închirierii domeniului public şi atribuirii locaţiilor pentru Parcul de distracţii organizat cu ocazia manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Reghin.
          1) Organizatorul licitației: UAT  Reghin.
          2) Obiectul licitației: atribuire locatii prin licitaţie în vederea închirierii domeniului public pentru Parcul de distracţii în zilele de 14, 15, şi 16 iulie 2017.
          3) Documentele licitației se pot procura de la sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 50 sau de pe site-ul www.primariareghin.ro
          4) Ofertele se pot depune la sediul Primariei Municipiului Reghin – Centrul de informatii pentru cetateni, până la data de 04.07.2017 orele 12.00.
          5) Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Reghin, în data de 04.07.2017, ora 13.00.
          6) Criteriile de selecție a ofertelor vor fi detaliate în Caietul de Sarcini aprobat pentru organizarea Licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii domeniului public pentru Parcul de Distracţii organizat cu ocazia evenimentului dedicat Zilelor Municipiului Reghin – ediția 2017.

PRIMAR, 
PRECUP MARIA
p.SECRETAR,
ȘTEF ADRIANA-MARIA
 
Download:  Caietul de sarcini