Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

01-08-13 11:15

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Introducere in intravilan și stabilire zonă funcțională pentru locuințe individuale str.Dedradului –

          Municipiul Reghin, reprezentată prin dna PRECUP MARIA – primar,   în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003-privind transparența decizională în administrația publică, supune dezbaterii publice   proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației  de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Introducere in intravilan și stabilire zonă funcțională pentru locuințe individuale str.Dedradului.
          Propunerile, sugestiile, opiniile referitoare la materialul propus  dezbaterii se pot transmite la adresa de email: office@primariareghin.ro sau prin fax la nr.telefon 0265/512542 până în data  09.08.2013.
          Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei mun.Reghin  din str.Petru Maior nr.41, -  Sala de şedinţă - , in data de 14.08.2013 ora 11,00.
Materialele informative se pot studia  la avizierele din holul  Primăriei mun.Reghin şi  se pot consulta pe site-ul www.primariareghin.ro.

PRIMAR,                                               
MARIA PRECUP                           
SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA

Download:
     Proiect de hotarare
     Raport de specialitate
     Plan urbanistic zonal
     Planse1
     Planse2