Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Comunicat de presă

03-06-13 13:58

Facilități la transportul local în comun pentru anumite categorii de persoane la inițiativa primarului municipiului Reghin – Maria Precup

          Reamintim tuturor cetățenilor domiciliați în Reghin faptul că, la inițiativa primarului municipiului Reghin – Maria PRECUP – Consiliul Local Reghin a adoptat în ședința ordinară din data de 22 mai a.c. Hotărârea CL nr. 68 și Regulamentul privind acordarea de facilități la transportul local în comun, în municipiul Reghin, pentru categoriile de persoane: elevi, pensionari, persoane vârstnice și alte categorii prevăzute prin legi speciale.
          Potrivit HCL, beneficiază de scutire 100% la plata pentru transportul în comun:
- elevii din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat/autorizat, clasa 0 (pregătitoare), până la clasa a VIII-a inclusiv;
- elevii orfani;
- elevii cu cerințe educaționale speciale;
- elevii instituționalizați;
- persoanele vârstnice;
- veteranii de război;
- deportații și deținuții politici;
- persoanele strămutate/persecutate din motive etnice sau politice;
- luptătorii pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989;
- persoanele cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav și accentuat împreună cu asistenții personali ai acestora.
          Pensionarii, indiferent de cuantumul pensiei, beneficiază de 50% scutire la plata pentru transportul în comun.
          Pentru a putea beneficia de această facilitate care se acordă pentru întregul an calendaristic, toate categoriile mai sus enumerate trebuie să aibă domiciliul în Reghin.
          Deoarece primarul municipiului a urmărit să descurajeze absenteismul școlar, o condiție suplimentară pentru elevi impusă prin proiectul HCL este să nu aibă absențe nemotivate la cursurile din luna anterioară acordării acestei facilități. În acest sens, pentru eliberarea abonamentului se va solicita o adeverință de elev de la instituția de învățământ unde este înmatriculat din care să rezulte îndeplinirea sau nu a acestei condiții.
          Categoriile de beneficiari sunt îndemnați să se adreseze operatorului de transport local din municipiul Reghin – SC „RAGCL” SA Reghin în vederea eliberării abonamentului de călătorie, cu următoarele documente:

          1.Pentru elevi:
-Cerere;
-Adeverință de elev, eliberată de instituția de învățământ în care să fie menționat „curs de zi” și din care să reiasă că au/nu au absențe nemotivate la cursurile din luna anterioară acordării acestei facilități. Adeverința eliberată pe luna iunie se va lua în considerare și pentru lunile iulie, august, septembrie;
-Carnetul de elev, vizat de instituția de învățământ pentru anul școlar în curs, prin aplicarea în clar a ștampilei rotunde a unității/instituției de învățământ și a semnăturilor autorizate; carnetul de elev va conține în mod obligatoriu la rubrica „Școala”, mențiunea „curs de zi” pe care se va aplica ștampila școlii și semnătura conducătorului unității școlare sau a persoanei împuternicită de acesta.
-Certificatul de naștere sau carte de identitate a beneficiarului.

          2.Pentru persoane vârstnice:
-Cerere;
-Copie Carte de identitate/Buletin de identitate;
-Adeverință de venit eliberată de către Administrația Financiară Reghin.

          3.Pentru pensionari:
-Cerere;
-Copie Carte de identitate/Buletin de identitate;
-Copie cupon pensie din luna anterioară.

          4.Pentru alte categorii de persoane prevăzute prin legi speciale:
-Cerere;
-Copie Carte de identitate/Buletin de identitate;
-Copie certificat încadrare în grad de handicap, cu termen de valabilitate;
-Copie cupon pensie din luna anterioară.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin.