Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DEZBATERE PUBLICĂ

29-05-13 14:53

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza municipiului Reghin.

          Municipiul Reghin, reprezentată prin dna PRECUP MARIA – primar,  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003-privind transparenţa decizională în administraţia publică, supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului  de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza municipiului Reghin.
          Propunerile, sugestiile, opiniile referitoare la materialul propus  dezbaterii se pot transmite la adresa de email: office@primariareghin.ro sau prin fax la nr.telefon 0265/512542 până în data 07.06.2013.
          Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei mun.Reghin  din str.Petru Maior nr.41, -  Sala de şedinţă - , in data de 12.06.2013 ora 15,00.
          Materialele informative se pot studia  la avizierele din holul  Primăriei mun.Reghin şi  se pot consulta pe site-ul www.primariareghin.ro.
PRIMAR,
MARIA PRECUP
SECRETAR, 
BOTA MIRELA MINODORA
Download:
          Proiect de hotarare
          Raport de specialitate
          Regulament