Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

09-04-13 09:33

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din Judeţul Mureş

Municipiul Reghin, P-ţa Petru Maior nr.41, CUI 3675258, reprezentată în temeiul art.21 şi art 62 alin.1 din Legea nr. 215/2001- Legea administratiei publice locale, prin Maria Precup  – Primar, în conformitate cu :
     • prevederile art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, coroborate cu,
     • prevederile HCL Reghin nr.59/2008, privind aprobarea participării Municipiului Reghin, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT Mureş,

supune dezbaterii publice:

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş

     Propunerile, sugestiile, opiniile referitoare la materialul propus spre dezbatere se pot transmite pe  adresa de e-mail: office@primariareghin.ro  sau prin fax la nr. : 0265-512542 până la data de 15.04.2013 .
     Dezbaterea publică va avea loc la sediul primăriei din mun.Reghin, str. Petru Maior, nr.41, jud.Mureş, în Sala de şedinţe, în data de 15.04.2013, începând cu orele 11.00.

Cu consideraţie,

PRIMAR       
Maria Precup   

SECRETAR
Bota Mirela Minodora
 
Download:
          Proiectul de hotărâre
          Expunerea de motive
          Regulamentul