Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

02-04-13 14:12

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Reghin pe anul 2013

          Municipiul Reghin, reprezentată prin dna PRECUP MARIA – primar, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003-privind transparenţa decizională în administraţia publică, coroborat cu prevederile Legii nr.273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale şi a Legii nr.5/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului  Reghin pe anul 2013.
          Propunerile, sugestiile, opiniile referitoare la materialul propus dezbaterii se pot transmite la adresa de email: office@primariareghin.ro sau prin fax la numărul de telefon 0265.512.542 până în data de 04.04.2013.
          Dezbaterea publică va avea loc în Sala de şedinţă a Primăriei Municipiului Reghin din str.Petru Maior nr.41, în data de 04.04.2013 ora 12,00.
          Materialele informative se pot studia la avizierele din holul Primăriei Municipiului Reghin şi  se pot consulta pe site-ul www.primariareghin.ro, aici.
PRIMAR,   
MARIA PRECUP           
           
SECRETAR, 
BOTA MIRELA MINODORA