Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Comunicat

17-04-13 15:31

OBLIGATORIU, pentru toţi locuitorii din Reghin asigurarea curăţirii şi bunei gospodăriri a imobilelor

          Toţi locuitorii Reghinului sunt obligaţi să asigure curăţirea şi buna gospodărire a imobilelor în care aceştia locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea precum şi a zonelor aferente acestora (curţi, garduri, porţi, faţadele clădirilor, podeţe, şanţuri, taluze, trotuare, străzi, zone verzi), să asigure o stare permanentă de curăţenie în aceste zone, fiind interzisă depozitarea sau aruncarea oricăror materiale, gunoaie, deşeuri. Nerespectarea acestei obligaţii reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice.
          Serviciul Public de Poliţie Locală, începând de luni, 22 aprilie 2013, va efectua controale pe întreaga rază a municipiului şi va proceda la constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunii amenzii, prevăzute de HCL 15/1992.
          Amenzile aplicate şi neachitate în termenul legal vor fi asimilate debitelor restante faţă de bugetul local. În consecinţă, autoritatea publică locală nu va elibera nici un act solicitanţilor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale mai sus enunţate.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin.