Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

30-01-13 14:17

Primăria municipiului Reghin, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială, aduce la cunoştinţa cetăţenilor din municipiul Reghin, faptul că, începând cu data de 04.02.2013, distribuirea produselor alimentare PEAD 2012 se va face la domiciliul persoanelor beneficiare ale acestor ajutoare, conform H.G 600/2009 – privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, actualizată prin H.G. 950/2012.

Categoriile de persoane defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare sunt:
- familiile şi persoanele singure, care au stabilit, prin dispoziţia primarului, dreptul la un venit minim garantat în baza Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, categoria „a”;
- şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii 76/2001 – privind sistemul de asigurări pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, categoria „b”;
- pensionarii sistemului public de pensii, ale căror drepturi obţinute din pensie sau după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună, categoria „c”;
- persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate, categoria „d”;
- persoanele beneficiare ale prevederilor Legii 49/1991 – privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, Legii 44/1994 – privind veteranii de război, invalizi şi văduve de război Legea 44/1999 – privind pensionarii I.O.V.R., categoria „e”.

Produsele alimentare se vor distribui pe baza următoarelor documente:
- categoria „a” - carte de identitate, certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani, dispoziţia scrisă a primarului sau mandat poştal pentru plata drepturilor;
- categoria „b” - carte de identitate, carnet de şomer, mandat poştal pentru plata drepturilor pentru şomerii indemnizaţi şi adeverinţă prin care se atestă calitatea de şomer aflat în baza de date a A.J.O.F.M. Reghin, pentru şomerii înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;
- categoria „c” - carte de identitate, decizie de pensionare sau mandat poştal pentru plata drepturilor; 
- categoria „d” - carte de identitate, certificat de încadrare în grad de handicap grav şi accentuat;
- categoria „e” - carte de identitate, mandat poştal pentru plata drepturilor;

Cantitate de produse alimentare care se distribuie / persoană este de:
-făină albă 16 kg;
-făină de mălai 5 kg;
-paste făinoase  1,2 kg;
-biscuiţi 0,6 kg;
-orez 8 kg;
-fasole 1 kg;
-mazăre în conservă 1,6 kg;
-bulion 0,8 kg;
-roşii în bulion 1,6 kg;
-zahăr 4 kg.

Distribuirea produselor se va face după următorul program:
- de luni până joi : 8,30 – 15,30
- vineri: 8,30 – 13,30 

Începând cu data susmenţionată, la S.C. RAGCL S.A., din str.Apalinei nr.93 A, nu se vor mai distribui produse.

PRIMAR,                
PRECUP MARIA   

SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA