Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

30-01-13 14:02

Primăria municipiului Reghin, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială, aduce la cunoştinţa persoanelor beneficiare de ajutor de încălzire a locuinţei, conform O.U.G. 70/2011 – privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece noiembrie 2012 – martie 2013, următoarele:

          - având în vedere majorarea salariului minim pe economie, precum şi a pensiilor din sistemul public de pensii, începând cu data de 01.02.2013, în conformitate cu art.19, alin.1 din O.U.G.70/2011 – privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. Modificările, sau după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se fac începând cu luna următoare celei în care acestea au intervenit.
          Comunicarea modificărilor se va face prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, însoţită de actele doveditoare ale veniturilor realizate. 
          Cererile susmenţionate se depun la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Reghin, după următorul program: 
- de luni până joi: 8 -16;
- vineri: 8 – 13,30.

PRIMAR,                                                
PRECUP MARIA 

SECRETAR,
BOTA MIRELA MINODORA