Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

30-01-13 12:01

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş atrage atenţia populaţiei asupra prevenirii incendiilor la locuinţele şi gospodăriile cetăţenilor.

          Statisticile ultimilor ani arată că la nivelul judeţului Mureş a crescut îngrijorător numărul incendiilor la locuinţele şi gospodăriile cetăţenilor. Multe din evenimentele respective puteau fi evitate dacă se luau la timp măsurile corespunzătoare. Sistemele de încălzit defecte, improvizate, nesupravegheate, coşuri de fum defecte, necurăţate, sau amplasate în apropierea materialelor combustibile, reprezintă principalele cauze care duc la producerea de incendii în perioada sezonului rece.
          Urmările acestor incendii au fost pierderi de vieţi omeneşti, victime ce au rămas cu infirmităţi pentru toată viaţa, pierderi importante de bunuri materiale, uneori agoniseala de-o viaţă întreagă a oamenilor.
          Sancţionarea celor care nu respectă măsurile de apărare împotriva incendiilor se face conform HG nr. 537/2007.
 

RECOMANDĂRI  PENTRU  PREVENIREA  INCENDIILOR ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE
 
• Este interzisă utilizarea reşourilor, radiatoarelor, sobelor metalice sau de teracotă dacă sunt defecte, improvizate sau amplasate în locuri care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
• Înainte de utilizare şi periodic, sobele de încălzit şi coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli, de către personal specializat şi autorizat
• Urmăriţi ca sobele să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;
• Nu racordaţi la acelaşi canal de fum un număr mai mare de focare decât cel admis, ori de la sobe cu combustibili diferiţi (gazoşi, lichizi, solizi);
• Nu aprindeţi focul cu benzină sau alte lichide inflamabile şi nu ardeţi lemne lungi care nu permit închiderea uşii;
• Nu aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
• Nu lăsaţi focul în sobe fără supraveghere sau în grija copiilor;
• Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
• Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
• Dotarea cu mijloace de primă intervenţie (stingătoare).