Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

12-12-12 15:12

privind ajutoare alimentare PEAD 2012

          Primăria Municipiului Reghin, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială, aduce la  cunoştinţa cetăţenilor din Municipiul Reghin,  că din  data de 14.12.2012, începe distribuirea produselor alimentare PEAD 2012, în conformitate cu dispoziţiile HG nr.600/2009 - privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile  de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, actualizată prin  HG nr.950/26.09.2012.
          Cantitatea de produse alimentare care se distribuie/ persoană, este  de:
-făină albă   16 kg
-făină de mălai   5 kg
-paste făinoase  1,200 kg
-biscuiţi      0,600 kg
-orez       8 kg
-fasole  boabe    1 kg
-mazăre  în conservă    1,560 kg
-bulion   0,800 kg
-roşii în bulion        1,600 kg
-zahăr       4 kg
Uleiul nu se distribuie, deoarece până la această dată nu se află în depozite.


          Distribuirea produselor în luna decembrie 2012, se va realiza la sediul SC”RAGCL „SA Reghin, str. Apalinei nr.93A, din 14.12.2012 până în 24.12.2012, de la ora 8,00 la ora 17,00.


NU SE DISTRIBUIE PRODUSE DIN DATA DE
25 DECEMBRIE 2012  ŞI PÂNĂ ÎN 02 IANUARIE 2013


          Începând cu data de 03.01.2013, produsele se vor distribui după următorul program:
-luni, marţi, miercuri, joi   -de la  8,00 la 16,00
-vineri      -de la  8,00 la 14,30
         

          Categoriile de persoane  cele mai defavorizate  care vor beneficia de ajutoare alimentare sunt:
          -familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţia primarului, dreptul la un venit minim  garantat  în baza Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, categoria “a”;
          -şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr.76/2001 privind sistemul de asigurări pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, categoria “b”;
          -pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute  din pensie sau după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună, categoria “c”;
          -persoanele cu handicap grav şi accentuat,  adulţi şi copii,  neinstituţionalizate, categoria “d”;
          -persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii  şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, invalizi şi văduve de război, Legea nr.44/1999 privind pensionarii  IOVR, Legii nr.309/2002  etc, categoria “e”;


          Produsele alimentare se vor elibera pe baza următoarelor documente:
          A)-categoria “a”- carte de identitate, certificate de naştere pentru copiii sub 14 ani, dispoziţia scrisă a  primarului sau mandat poştal pentru plata drepturilor ;
          B)-categoria “b”- carte de identitate, carnet de şomer, mandat poştal pentru plata drepturilor  pentru şomerii indemnizaţi şi adeverinţă prin care  se atestă calitatea de şomer  aflat în baza de date a AJOFM Reghin, pentru şomerii înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;
          C)-categoria”c” -carte de identitate, decizie de pensionare  sau mandat poştal pentru plata drepturilor;
          D)-categoria”d”- carte de identitate, certificat de încadrare în grad de handicap grav şi accentuat;
E)-categoria “e”  - carte de identitate, mandat poştal pentru plata drepturilor;


          O persoană beneficiază de ajutor – produse  alimentare – o singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine  la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe din categoriile de mai sus.


Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin