Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

09-11-12 10:02

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral

          Primăria Municipiului Reghin în  vederea organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare din data de 09.12.2012, în baza art.39, art.50 lit.f si g, art.51 din  Legea nr.35/2008-pentru alegerea  Camerei Deputaţilor  şi a Senatului- cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată, a stabilit următoarele locuri de afişaj electoral pentru propaganda electorală:
     a)Parcul Central din faţa Primăriei – un panou
     b)Intrare în P-ţa Mare – un panou
     c)Intrare în Parcul Tineretului - un panou
     d)Cart.Apalina (în faţa Şcolii Gen.nr.4) - un panou
     e)Intersecţia  str.Pandurilor cu str.Vânătorilor - un panou
     f)Intersecţia str.P.Grigorescu cu str.M.Viteazul - un panou
     g)Intersecţia str.Oltului cu str.Gurghiului – un panou
     h)Intersecţia str.Argeşului cu str.Gurghiului - un panou
     i)Cart.Iernuţeni lângă bl.38 - un panou
     j)cart.Rodnei (locul fostei pieţe) - un panou
     k)cart.Libertăţii lângă Catedrala Greco-catolică (zona verde) - un panou
     l)str.Ierbuş (lângă staţia de transformare) - un panou
     m)cart.Făgăraşului lângă ieşirea pietonală spre str.Iernuţeni – un panou
     n)str.Câmpului – un panou
     o)B-dul Unirii (lângă fostul magazin Profi)  - două panouri
     p)cart.Gării – un panou
     q)str.Gării – un panou
     r)Intrare în Piaţa Mică – un panou
          Utilizarea acestor locuri speciale pentru  afişajul   electoral  este  permisă numai pentru partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi care participă la alegeri.
          Este interzisă utilizarea de către partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidatul independent a locurilor speciale pentru afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori alt candidat independent.
          Aplicarea afişelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele stabilite este permisă numai cu acordul  proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor.
          Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral şi doar în cazul deteriorării acestuia se poate proceda la lipirea unuia nou.
          Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.
          Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a  afişelor ori anunţurilor de propagandă electorală, constituie contravenţie  şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 – 2.500 lei.
          Serviciul Public Poliţia Locală va asigura integritatea panourilor şi afişelor electorale amplasate legal, precum şi respectarea condiţiilor de afişaj.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin