Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

10-10-12 09:08

În atenţia asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Reghin

          Consiliul Local al Municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Reghin, următoarele:
     -Consiliul local Reghin  poate acorda subvenţii pentru anul 2013 asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care se adresează beneficiarilor cu domiciliul în Municipiul Reghin, conform următoarelor prevederi legale:
     -Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
     -H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările potrivit H.G. nr. 942/2005 şi H.G. nr. 1217/2008;
     -Legea nr.292 /2011-Legea asistenţei sociale;
     -H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;
          Liniile de subvenţionare prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2013 de la bugetul local, asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială au fost  aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local nr.60  din 26.09.2012, pentru următoarele:
          Categorii de persoane beneficiare:
-persoane tinere care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
-persoane aflate în dificultate, familii aflate în situaţii de risc, respectiv persoane şi familii cu venituri mici;
-persoane şi familii fără adăpost;
-persoane  vârstnice dependente şi persoane cu handicap;
-copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi;
-persoane victime ale violenţei în  familie;
-persoane toxico-dependente.
          Tipuri de servicii:
-Centre rezidenţiale ;
-Centre de zi;
-Cantine sociale sau alte servicii de acordare  a hranei;
-Unităţi de îngrijire la domiciliu;
          Termenul privind documentaţiei de solicitare a subvenţiei  :
Asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor cu domiciliul în Municipiul Reghin, pot  depune documentaţia de solicitare stabilită la art.10 din  HCL nr.59 din 26.09.2012,  până în ultima zi lucrătoare a lunii octombrie 2012, la sediul Municipiului Reghin, Centrul de Informare a Cetăţenilor.

PRIMAR,      
Maria Precup 
    
SECRETAR, 
Gabriela Koss