Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

30-10-12 14:57

REFERITOR LA ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2012- MARTIE 2013

          Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei  acordat din bugetul de stat, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familiei este de până la 615 lei.
          Pentru a evita eventualele încercări de declarare  necorespunzătoare a:
-componenţei familiei
-veniturilor
potrivit prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în persioada sezonului rece, se aprobă acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei cu:energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, au fost  stabilite o serie de măsuri, şi anume:

OBLIGAŢII:
          Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit.

VERIFICĂRI:
          Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cerere pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

SANCŢIUNI
          Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
          Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite constituie infracţiune de fals, uz de fals şi înşelăciune şi se pedepseşte potrivit dispoiziţiilor Codului Penal. În aceste cazuri primarul are obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală.
          Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

PRECIZĂRI
          În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.
          În sezonul rece 2012 - 2013 formularul de cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale sau combustibili solizi sau petrolieri este unic.
 
PRIMAR,     
Maria Precup             

P.SECRETAR,  
Moldovan Verdeş Adriana