Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

29-10-12 12:06

privind plata ajutorului de încăzire a locuinţei pentru beneficiarii de venit minim garantat, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni,combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece noiembrie 2012- martie 2013

          Serviciul Public de Asistenţă Socială, din cadrul Primăriei municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa beneficiarilor de ajutor social, care utilizează pentru încălzirea locuinţei  lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, în baza OUG nr.70/2011 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,  că în data  de 31 octombrie 2012, se pot prezenta la sediul  RAGCL”SA , str. Apalinei nr.93A.  pentru a-şi ridica drepturile băneşti – ajutor de încălzire a locuinţei cu lemne, aferente sezonului rece  noiembrie 2012- martie 2013.
          Menţionăm că,  aceste drepturi băneşti se pot ridica doar de către  titularii  ajutorului social, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne,  pe  baza  actului de identitate în original.
          Programul de plată a ajutorului este:
-MIERCURI -31.10.2012 de la ora 9,00  la 15,00.

PRIMAR, 
Maria Precup      

P.SECRETAR,
Moldovan Verdeş Adriana