Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

23-10-12 15:34

Primăria Municipiului Reghin prin Biroul Cadastru si Registru Agricol informează că la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Mures în perioada 16 octombrie - 15 noiembrie 2012 inclusiv, se primesc Cererile de ajutor pentru Măsura 2.1.5. – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul (b) păsări, acordate fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente pentru o perioadă de minim 5 ani de la data de 16 octombrie 2012.

          Solicitanţi - exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a păsărilor, autorizate sanitar – veterinar, care îşi asumă angajamente voluntar în favoarea bunăstării animalelor.
          Criterii generale de eligibilitate:
          1.deţine autorizaţie/ii sanitar- veterinară/e pentru toate exploataţiile comerciale;
          2.se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 ani, de la data de 16 octombrie 2012;
          3.să respecte cerinţele legale în materie de gestionare împreună cu bunele condiţii agricole şi de mediu, conform OMADR/OMMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 aplicabile terenurile agricole aparţinând solicitantului precum şi activităţilor agricole desfăşurate de către acesta pe toată durata angajamentului, de 5 ani, după caz.
          Cererea de ajutor va fi completată on-line de către solicitant, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completarea on-line, cererea se tipăreşte şi se depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului.
          Cererea de ajutor este însoţită, obligatoriu, de următoarele documente:
-Copie CUI;
-Copie buletin/carte de identitate a titularului / administratorului / reprezentantului legal / împuternicitului;
-Copie autorizaţie/ autorizaţii sanitar-veterinară/e deţinută/e;
-Copia schiţei adăposturilor pentru fiecare exploataţie (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare/spaţiul maxim de cazare pe hale/cuşti îmbunătăţite);
-Program de iluminat: vară/ iarnă (funcţie de dată schimbării orei) care să conţină intervalul orar pe perioade, în funcţie de tehnologia de creştere;
-Copia după notificarea crescătorului de păsări către DSVSA judeţeană a densităţii practicate  în bunăstarea minimă (conform Ordinului ANSVSA nr. 30/2010 şi/sau conform Ordinului ANSVSA nr. 63/2012 );
-Graficul anual estimativ de livrare;
-Graficul anual estimativ de populare;
-Mişcarea anuală estimată a efectivelor de găini ouătoare/rase grele în cazul inexistenţei livrărilor către abator;
-Document coordonate bancare;
-Împuternicire şi copii după actele de  identificare  ale împuternicitului, dacă este cazul.
          Pentru categoriile de pui de carne şi/sau  pui de curcă, se estimeaza efectivul ce urmează a fi livrat la abatorizare în perioada 16 octombrie 2012 -15 octombrie 2013  (6.5 / 3.7 cicluri pe an).
          În cazul în care beneficiarul nu are livrări către abator pentru  categoriile de găini ouătoare / găini rase grele, se estimează efectivul mediu anual.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin