Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

17-09-12 12:55

Primăria Municipiului Reghin având în vedere Hotărârea nr. 897/2012 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 7 septembrie 2012, privind aprobarea schemei Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestată în anul agricol 2011-2012, asupra culturilor agricole, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, vă aduce la cunoştiinţă următoarele:

          Cuantumul sprijinului financiar reprezintă ajutor de minimis, fiind de 100 lei/ha şi se acordă pentru suprafeţe de culturi agricole în teren arabil de minim un hectar şi maxim 10 hectare.
          Beneficiarii  sprijinului:
a) producătorii agricoli persoane fizice;
b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
          Ajutorul de minimis se acordă atât fermierilor care sunt înregistraţi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cereri unice de plată pe suprafaţă pe anul 2012, cât şi fermierilor care nu sunt cuprinşi în aceste evidenţe pentru campania de plăţi pe suprafaţă 2012.
          Documentele ce trebuie depuse la Primăria Municipiului Reghin, respectiv la Direcţia pentru Agricultură Mureş, până la data de 15 octombrie 2012:
     a) pentru producătorii înscrişi la APIA:
          1. cerere tip – conform actului normativ;
          2. o copie a BI/CI a solicitantului sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal;
          3. dovada cont activ bancar/trezorerie;
          4. copie a cererii unice de plată pe suprafaţă pe anul 2012, certificată prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul” de centrele locale sau judeţene APIA.
     b) pentru producătorii ce nu sunt înscrişi la APIA 
          1. cerere tip – conform actului normativ;
          2. o copie a BI/CI a solicitantului sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal;
          3. dovada cont activ bancar/trezorerie;
          4. adeverinţă în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză, de minim 1 hectar.

ATENŢIE
     1. Ajutorul se acordă doar pentru culturile din teren arabil (terenul nelucrat nu beneficiază de acest ajutor).
     2. Pentru fermierii cu exploataţii cuprinse între 1 ha şi 10 ha, sprijinul se acordă proporţional. Exemplu: 6,4 ha x 100 lei/ha = 640 lei.
     3. Beneficiarii sprijinului financiar nu pot renunţa la calitatea de producători agricoli care exploatează suprafeţele de teren pentru care primesc sprijinul în cauză, pe o perioadă de trei ani, începând cu anul în care sprijinul a fost acordat.

Anexăm:

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin