Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Comunicat de presă

16-08-12 12:07

Primăria Municipiului Reghin, vă informează că, începând cu data de 6 august 2012 au intrat în vigoare prevederile art.30 din Legea nr.260/2008- privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor – republicată, în ceea ce priveşte aplicarea amenzilor contravenţionale pentru nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute de art.3, alin.1 din lege.

Vă aducem la cunoştiinţă:
          În conformitate cu  prevederile Legii nr.260/2008-privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundaţiilor - republicată,  persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor  naturale (cutremure de pământ, alunecări de teren si inundaţii, ca fenomene naturale), toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.
          Nerespectarea obligaţiei de asigurare a locuinţei împotriva riscurilor de cutremur, alunecări de teren şi inundaţii, manifestate ca fenomene naturale, reprezintă contravenţie şi  se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei, în conformitate cu dispoziţiile art.30 ale Legii 260/2008-republicată.
          Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prin amendă se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite  în acest scop, de către aceştia.
          Proprietarii de locuinţe neasigurate vor suporta singuri pagubele, având în  vedere faptul că, în conformitate cu dispoziţiile legii mai sus menţionate, nu se vor acorda nici un fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile  produse locuinţelor în cazul producerii unuia dintre cele 3 riscuri de calamităţi naturale.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin