Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

19-07-12 12:35

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă lansarea sesiunii de primire a cererilor de ajutor pentru Măsura 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor” – pentru sectorul porcine, începând cu data de 16 iulie 2012.

     Această măsură, finanţată prin Axa 2 a PNDR 2007 - 2013, beneficiază de o alocare financiară de 154.878.049 Euro, aferentă perioadei de programare 2007 – 2013.
     Cererile de ajutor se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) , pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarilor, în perioada 16 iulie 2012 – 15 august 2012.
     Perioada de depunere a cererilor de ajutor şi formatul cererilor de ajutor şi instrucţiunile de completare au fost stabilite prin Ordinul MADR nr. 149/2012.
     Pot beneficia de plăţile acordate prin Măsura 215 exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcinelor.
     Beneficiarii trebuie să îşi asume voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005 pentru a deveni eligibili în cadrul acestei măsuri.

Biroul de Presă
Primăria Municipiului Reghin