Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

28-06-12 10:40

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura Mureş (APIA) informează că în conformitate cu prevederile OMADR 98/2012 pentru modificarea şi completarea anexei la OMADR nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, termenul limită de depunere a cererilor de acordare a primei de exploataţie specia bovine este data de 30 iunie 2012.

În conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 şi ale Codului de Procedură Civilă: „în cazul în care data limită de depunere a cererilor sau oricăror altor documente este o zi de sărbătoare oficială, zi de sâmbătă sau duminică, respectiva data limită se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează”.
Ţinând cont de aceste prevederi termenul limită de depunere a cererilor pentru acordarea primei de exploataţie specia bovine pentru anul 2012 este 2 iulie 2012 inclusiv. 

Biroul de Presă
Primăria Municipiului Reghin