Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

16-05-12 15:01

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura (APIA) reaminteşte cumpărătorilor care achiziţionează lapte, precum şi producatorilor deţinători de cotă de lapte pentru vânzări directe că până la data de 14 mai 2012, inclusiv, s-au depus declaraţiile anuale de cotă de lapte fără aplicarea penalităţilor.

          Precizăm că producătorilor de lapte care nu au depus în termenul legal stabilit declaraţia anuală privind cantităţile comercializate, li se aplică penalitatea de retragere a cotei individuale de lapte la rezerva naţională.
          Cotele individuale nu vor fi retrase dacă producătorii deţinatori de cotă vor transmite împreună cu declaraţia anuală şi o justificare scrisă, datată şi semnată, asupra imposibilităţii transmiterii acestei declaraţii in termenul legal.
          Pentru cumpărătorii de lapte care nu au depus la termen declaraţia anuală privind cantităţile achiziţionate, sunt calculate penalităţi pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începand cu data de 15 mai.
          Penalitatea reprezintă suma corespunzatoare taxei datorate pentru o depasire de 0,01% din cantităţile de lapte care i-au fost livrate de producători pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Suma trebuie sa fie cuprinsa între 100 şi 100.000 EUR.
          De asemenea, cumpărătorul care nu trimite declaraţia anuală riscă să piardă dreptul de a achiziţiona lapte de la deţinătorii de cotă, prin retragerea aprobării.

Biroul de Presă
Primăria Municipiului Reghin