Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

31-07-18 14:00

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 31.07. 2018, orele 10,00 la sediu pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante –din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Reghin-

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) şi art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, -cu modificările și completările ulterioare- comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituţia sau autoritatea publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

 

1

CROITOR ROXANA

Polițist local, clasa I, grad profesional principal –Comp.Activ.comerc.și protectia mediului

Primăria

Municipiului Reghin

59,82 p.

 

 

ADMIS

 

 

2

PRECUB  OVIDIU DORIAN

Polițist local, clasa I, grad prof. debutant-Biroul ordine și liniște publică și paza obiect.

Primăria Municipiului Reghin

62,6 p.

 

 

ADMIS

 

3

ȚÂRA  IOAN CRISTIAN

Polițist local, clasa I, grad prof. debutant-Biroul ordine și liniște publică și paza obiect.

Primăria Municipiului Reghin

17,6 p.

 

RESPINS

 

4

KLOCZA  NORBERT BARNA

Polițist local, clasa I, grad prof. debutant-Biroul ordine și liniște publică și paza obiect.

Primăria Municipiului Reghin

7,6 p.

 

RESPINS

 

5

MATEI  SIMONA CARMEN

Polițist local, clasa I, grad prof. debutant-Biroul ordine și liniște publică și paza obiect.

Primăria Municipiului Reghin

5 p.

 

RESPINS

 
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba de interviu în data de 03.08.2018, ora  11,00  la sediul Primăriei Municipiului Reghin.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici-cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Miclea Angela, consilier  Primăria Mun. Reghin
Afişat astăzi 31.07.2018, ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin și pe site-ul instituției.

Miclea Angela, consilier RU