Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢUL LICITAŢIEI PUBLICE DESCHISE

17-04-12 09:19

în vederea concesionării terenului intravilan în suprafaţă de 22.202 mp, înscris în CF nr. 55682/Reghin, nr. Cad. 1410/2, proprietatea Municipiului Reghin

a) Denumirea si sediul concedentului: Primaria Municipiului Reghin, adresa: Municipiul Reghin, jud. Mures, P-ţa Petru Maior, nr. 41, cod postal 545.300, telefon/fax:0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro ;
b) Obiectul si durata concesiunii: Obiectul licitaţiei constă în concesionarea terenului intravilan în suprafaţă de 22.202 mp, înscris în CF nr. 55682/Reghin, nr. Cad. 1410/2,  proprietatea municipiului Reghin, cu destinaţia Platformă industrială. Durata concesiunii : 49 de ani;
c) Locul de unde se poate obţine documentatia: sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50, Compartiment  Achiziţii Publice în intervalul 17.04.2012 -02.05.2012, între orele 08.00-13.00. Documentaţia este gratuită.
d) Garanţia de participare:1000 lei.                    
e)Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 02.05.2012.
f) Data limită si locul de depunere a ofertelor: 07.05.2012, orele 11.00, la sediul Primariei municipiului Reghin, Centrul de Informatii pentru Cetateni;
g) Data, ora si locul de deschidere a ofertelor: la sediul Primariei municipiului Reghin, Sala de sedinte - etaj; data si ora deschiderii ofertelor 07.05.2012, ora 11.30.
h) Denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Mureş, Secţia Contencios Administrativ, judetul Mures, str. Bolyai nr.30, cod postal 540.067, telefon: +4 0265.260.323, fax:  +4.0265.267.856, e-mail:secretartrib@just.ro si tribunalul.mures@just.ro;
i) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării : 12.04.2012.

PRIMAR,        
Ing. NAGY ANDRÁS 
   
SECRETAR,     
KOSS GABRIELA