Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

17-04-12 11:10

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează crescătorii de animale că, în perioada 9 aprilie - 18 mai 2012, sunt aşteptaţi să depună cererile de solicitare a primei pe cap de animal speciile ovine/caprine din cadrul plătilor nationale directe complementare - sectorul zootehnic.

     Pentru a beneficia de prima pe cap de animal speciile ovine/caprine, solicitantul trebuie să se prezinte la centrele judeţeane/locale ale APIA, cu următoarele documente: 
     a) copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;
     b) dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare pe numele solicitantului (atribuit de către APIA în Registrul Unic de Identificare), dacă este cazul;
     c) dovada contului bancar activ.
Pot depune cerere de plată crescatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- sunt înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA ;
- sunt înscrisi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare (Registrul Unic de Identificare);
- solicită cererea pretipărită la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
- cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă;
- efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31.03.2012;
- efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012;
- animalele pentru care solicită primă să fie înregistrate in RNE şi identificate după cum urmează:
- identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi număr unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 01.01.2010;
- identificate cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a animalului, în cazul animalelor născute înainte de 01.01.2010.
     Depunerea cererilor se poate face individual, prin reprezentant legal (cu procură notarială) sau prin intermediul reprezentantului asocia¬iilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, conform art. 2, alin. (21) şi alin. (22), din Ordinul nr. 67/2012, cu acordul scris al solicitantului.
Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru producătorii agricoli care solicită prima pe cap de animal pentru un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine/caprine. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite se depune la Centrele Judetene ale APIA .
     În conformitate cu prevederile art. 2, alin. 23 , pe site-ul www.apia.org.ro, va fi afişată lista definitivă cu asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art . 2 alin. (2 1 ) şi au depus documentaţie necesară conforn alin. (22 ) la Centrele Judeţene ale APIA.