Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

23-02-12 14:56

privind DEZBATEREA PUBLICĂ PE TEMA REGULAMENTULUI DE AUTORIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE PE RAZA MUNICIPIULUI REGHIN

     In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 – privind transparenţa decizională in administraţia publică, Primăria municipiului Reghin supune dezbaterii publice   proiectul de hotărâre privind autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza municipiului Reghin.
     Propunerile, sugestiile, opiniile referitoare la materialul propus  se pot transmite in scris pe adresa de email: kalabermaria@primariareghin.ro, office@primariareghin.ro sau la Centrul de informare a cetăţeanului din cadrul Primăriei mun.Reghin, până în data 06.03.2012.
     Proiectul este afişat la avizierul Primăriei şi  se poate consulta pe site-ul Primăriei municipiului Reghin, www.primariareghin.ro.
 
APROBAT,
PRIMAR, 
Ing.NAGY ANDRAS

AVIZAT,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS
 
Download: