Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

07-02-12 11:43

Primăria municipiului Reghin, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială , informează, că în conformitate cu prevederile OUG nr.124/2011, începând cu 1 februarie 2012, beneficiarii de venit minim garantat , alocaţie de susţinere a familiei şi indemnizaţie de creştere a copilului, care nu şi-au achitat obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, aferente anului 2011, vor fi suspendaţi din plată pe o perioadă de până la 5 luni.

     Din totalul de  1440 de beneficiari de astfel de ajutoare, un număr de 87 nu şi-au achitat impozitele pentru bunurile pe care le au în proprietate.  Din acest motiv, începând cu luna februarie 2012, acordarea beneficiilor va fi suspendată pentru o perioadă de 5 luni.
     Beneficiarii reintră în plată după ce fac dovada achitării taxelor şi impozitelor locale, urmând să primească suma cuvenită pe perioada suspendării.

     Persoanele beneficiare de:
-venit minim garantat şi alocaţia de susţinere a familiei, au obligaţia ca după achitarea obligaţiile legale faţă de bugetul local, să prezinte la Serviciul Public de Asistenţă Socială, copia actului eliberat de către autoritatea administraţiei locale prin care se face dovada achitării obligaţiilor de plată către bugetul local;
-indemnizaţie pentru creşterea copilului şi a stimulentului de inserţie,  au obligaţia să transmită la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie  Socială Mureş (Tg.Mureş, str.Iuliu Maniu nr.2), cererea de punere în plată a drepturilor suspendate, precum  şi  copia actului eliberat de către autoritatea administraţiei locale prin care se face dovada achitării obligaţiilor de plată către bugetul local.

     Dacă nici în perioada de 5 luni de suspendare, nu se achită obligaţiile faţă de bugetul local, dreptul la cele trei prestaţii sociale, INCETEAZĂ.

PRIMAR,
ing. Nagy András 

SECRETAR,
Gabriela Koss