Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

01-02-12 16:56

Dezbatere publică a proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului general al Primăriei municipiului Reghin pe anul 2012.

          Primăria municipiului Reghin, prin reprezentanţii săi, ing. Nagy András – primar şi Koss Gabriela – secretar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, coroborat cu prevederile Legii nr. 273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale, supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului general al Primăriei municipiului Reghin pe anul 2012.
          Dezbaterea va avea loc în data de 06.02.2012, orele 10,00 în Sala de Şedinţe a Consiliului Local al municipiului Reghin.
          Exprimarea opţiunilor şi opiniilor privind dezbaterea propusă se pot face zilnic la sediul Primăriei municipiului Reghin, prin fax la numarul de telefon 0265/512542  sau pe adresa de e-mail  office@primariareghin.ro
          Materialele informative se pot studia la avizierele din holul Instituţiei Primăriei şi pe siteul Primariei Municipiul Reghin la linkul: http://www.primariareghin.ro/index.php?id=21  

PRIMAR,     
ING. NAGY ANDRÁS   

SECRETAR,   
GABRIELA KOSS