Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

10-01-12 12:00

ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR DE VENIT MINIM GARANTAT, A ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI ŞI A INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

Primăria municipiului Reghin, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială, anunţă pe această cale toţi  cetăţenii din municipiul Reghin, beneficiari de :
-venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001-privind venitul minim garantat
-alocaţie de susţinere a familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 -privind alocaţia de susţinere a familiei;
-indemnizaţie pentru creşterea copilului acordată în baza OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, că, potrivit prevederilor OUG nr.124/2011-pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, au obligaţia ca până la data de  31 ianuarie 2012,  să-şi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local al municipiului Reghin, restante, pentru bunurile pe care le deţin în proprietate.

În cazul în care, până la data de 31 ianuarie 2012, nu sunt  achitate obligaţiile legale faţă de bugetul local, drepturile se suspendă pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii februarie 2012.

PRIMAR,     
ing. Nagy András 

SECRETAR,
Gabriela Koss