Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

31-01-12 09:20

Se acorda ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne

          Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, acordat în baza OUG nr. 70 din 31 august 2011-privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, HGR nr. 920 din 21 septembrie 2011,  că începând cu data de  01 februarie  2012,  se pot prezenta la  Casieria Primăriei -cam.nr.2-, pentru a-şi ridica drepturile băneşti aferente lunii decembrie  2011.
         Menţionăm că  aceste drepturi băneşti se pot ridica doar de către beneficiarii de ajutoare pentru încălzire a locuinţei, pe baza  actului de identitate.
          Programul casieriei  este următorul:
-de  luni până joi între orele      9-15
-vineri  între orele                     9 – 13
          Nu beneficiază de aceste drepturi   persoanele  care primesc ajutor social în baza Legii nr.416/2001.

PRIMAR,  
ing.Nagy András

SECRETAR,        
Gabriela Koss