Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PROCES–VERBAL DE AFISARE

19-12-11 11:22

Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, constituită in baza Dispozitiei Primarului nr.2745/11.10.2011, conform art.15 alin.3 din HG nr.962/27.09.2001 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998- privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe – actualizată, a procedat azi 19.12.2011 la afişarea:

la avizierul Primăriei municipiului Reghin si pe site-ul www.primariareghin.ro  

Prezentul proces-verbal s-a incheiat în două exemplare, din care unul pentru afişare şi un exemplar pentru arhivare la dosarul comisiei sociale.

KOSS GABRIELA –presedinte  
MOLDOVAN V. ADRIANA- membru
BOTA MIRELA – membru
MICLEA ANGELA – membru
MIHUT LUCIA MARIANA – membru
LAZAR CLAUDIA  DANIELA – membru
BADIU OVIDIU VASILE – membru