Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

12-12-11 15:18

Achitarea drepturilor băneşti - ajutor de încălzire a locuinţei cu lemne

          Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa beneficiarilor de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,  că în data de  JOI – 15 decembrie  2011, se pot prezenta la sediul SC”RAGCL”SA  Reghin, str.Apalinei nr.93 A, pentru a-şi ridica drepturile băneşti – ajutor de încălzire a locuinţei cu lemne,  aferent lunilor:
noiembrie -decembrie 2011      - ianuarie - martie   2012 

          Menţionăm că  aceste drepturi  pot fi ridicate doar de către   beneficiarii de ajutor social, pe baza  actului de identitate în original.
          Programul de achitare a drepturilor băneşti  este următorul:
- JOI  între orele      8,30  - 15,00

          Nu beneficiază de aceste drepturi  persoanele  care primesc ajutor de încălzire a locuinţei,  în baza OUG nr.70/2011 - privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei.

PRIMAR,  
ing.Nagy András   

SECRETAR,
Gabriela Koss