Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

08-12-11 11:13

Primăria municipiului Reghin, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială, anunţă pe această cale cetăţenii din municipiul Reghin, care nu şi-au ridicat produsele alimentare PEAD 2011,

că începând  din:
12.12. 2011 şi până în 20.12.2011
PROGRAMUL DE DISTRIBUIRE A PRODUSELOR, SE  MODIFICĂ
, după cum urmează:
de LUNI până VINERI de la orele 9,00 la orele 12,00
la sediul SC”RAGCL „SA Reghin,  din str. Apalinei nr.93A.

Produsele ce se distribuie sunt:
-făină albă                          14 kg
-făină de mălai                   10 kg
-paste făinoase                     2 kg
-biscuiţi                                1 kg
-orez                                     8 kg
-lapte praf                          1,5 kg

Beneficiarii  drepturilor  prevăzute în Hotărârea nr.600/2009 , sunt  :
     a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
     b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
     c)pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
     d)persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.

Persoanele care se încadrează în aceste categorii vor prezenta OBLIGATORIU următoarele documente:
-copie xerox de pe Cartea de identitate sau Buletinul de identitate;
-pentru şomerii cu indemnizaţie, vor prezenta copie xerox de pe Carnetul de evidenţă  vizat în luna în care se face distribuirea produselor alimentare şi copie xerox  de pe cuponul de şomaj;
-beneficiarii de pensii până la 400 lei  vor prezenta copie xerox  de  cupoanele de pensie;
-persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, vor prezenta copie xerox de pe  Certificatele de handicap grav sau accentuat şi copie xerox de pe cupoanele de indemnizaţie.

PRIMAR, 
ing. Nagy András        

SECRETAR,
Gabriela Koss