Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

01-11-11 12:24

În atenţia cetăţenilor care execută sau sunt interesaţi să execute arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale pe teritoriul administrativ al municipiului Reghin

Vă aducem la cunoştinţă următoarele:
   - Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, în teritoriul administrativ al Municipiului Reghin este interzisă  fără obţinerea unui permis de lucru cu focul ( - excepţie făcând arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în gospodării cetăţeneşti )*; 
    - Permisul de lucru cu focul se eliberează de instituţia Primăriei Municipiului Reghin, prin grija Primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, sau persoana desemnată în acest sens***
    - Solicitantul ( persoană fizică sau juridică ) permisului de lucru cu focul trebuie să  aibă acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului.** În acest sens, înainte de a se prezenta instituţiei Primăriei Municipiului Reghin pentru eliberarea permisului de lucru cu focul, solicitantul trebuie să prezinte acceptul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş ( telefon – 0265-314.984, fax – 0265-314.985 );
    - Aceptul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, se va solicita direct de către persoana interesată, la sediul agenţiei, cu indicarea zonei de ardere şi tipul culturii;
    - Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale se va efectua respectând următoarele măsuri de prevenire a incendiilor ***:
    1.În perioadele de caniculă şi secetă prelungită sau pe timp de vânt, arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă;
    2. Cu excepţia condiţiilor meteorologice de la alin.1, arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioadă de timp sau între anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului judeţului Mureş;
    3. Nu se aprinde focul la o distanţă mai mică de 50 m faţă de locuinţe şi anexele acestora, 100 m faţă de depozitele de furaje, 200 m faţă de liziera pădurii;
    4. Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
       a) condiţii meteorologice fără vânt;
       b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
       c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
      d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
      e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
      f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
      g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.
       h) pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
    5. Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:
      a) condiţii meteorologice fără vânt;
      b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
      c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
     d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m (excepţie fac gospodăriile cetăţeneşti);
      e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
      f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
      g) supravegherea permanentă a arderii;
      h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
      i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
   - Pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol şi menţinerea structurii solului, nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil. De asemenea nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente; ****
   - Se interzice arderea deşeurilor urbane rămase din procesul de producţie sau cele provenite din gospodării  şi din unităţi social-administrative pe  teritoriul municipiului Reghin;*****
  - Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Horea” al judeţului Mureş , Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, Poliţia Locală a municipiului Reghin, vor desfăşura acţiuni de control şi supraveghiere pe raza municipiului Reghin, pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă prevederile legale referitoare la arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale. 
 
  
       * Conform Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 605/579/2008, precum şi ale Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, modificat şi completat ulterior
     ** Conform art. 94, alin. 1 din OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
    *** Conform ordinului 605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare  împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi, modificat şi completat ulterior
  **** Conform Ordinului 147/2010, pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România
***** Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/1992, reactualizată.

Primar,                                                         
ing. Nagy András   

Secretar,
Koss Gabriela