Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

13-10-11 12:45

Începe derularea Programului European Anual de Distribuire de Ajutoare - PEAD 2011

          Între 17 septembrie  si 20 decembrie  2011, Primăria Municipiului Reghin, va   distribui  ajutoarele alimentare PEAD  2011. Aceste ajutoare sunt acordate în baza Hotărârii de Guvern 600/13 mai 2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul European PEAD 2011.
          De acest program beneficiază:
     - familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
     - şomerii care beneficiază de indemnizaţia de şomaj acordată conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
     - pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
     - persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;

          Locuitorii municipiului Reghin  care se regăsesc în una din categoriile de mai sus, se vor prezenta PERSONAL sau prin reprezentatntul legal, la sediul RAGCL SA Reghin  din strada Apalinei nr.93A,  în perioada 17 octombrie - 20 decembrie 2011,  după următorul program:
     -LUNI, MARŢI, JOI  între orele  9,00 - 16,00
      -MIERCURI   între orele  9,00 – 17,30
      -VINERI   între orele  9,00 – 14,30
 
          Persoanele îndreptăţite vor avea asupra lor următoarele documente:
1- Pensionarii:  copie de pe  actul de identitate si cupon de pensie
2- Şomerii: copie de pe actul de identitate si carnetul de şomaj vizat la zi
3- Persoanele cu handicap grav şi accentuat: copie de pe actul de identitate,  copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap şi copie de pe cupon;
4- Persoanele beneficare de venit minim garantat: copie de pe actul de identitate

          Documentele justificative mai sus mentionate trebuie să fie valabile la data distributiei de alimente.
          Cantităţile de produse alimentare distribuite pentru o persoană pe anul 2011, vor fi:
FĂINĂ - 14 kg; MĂLAI - 10kg; BISCUIŢI - 1 kg; PASTE FĂINOASE- 2 kg; OREZ - 8 kg; LAPTE PRAF - 1,5 kg.

PRIMAR,     
ing.Nagy András   

SECRETAR, 
Gabriela Koss