Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

21-09-11 21:20

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

în zilele de 24 octombrie 2011 proba scrisă ora 10,00, respectiv, 26 octombrie 2011,  ora 12,00, interviu,  la sediu, pentru ocuparea  funcţiei publice vacante, din cadrul Aparatului propriu de specialitate al primarului, după cum urmează:
-1 post – poliţist local – Serviciul Poliţia Locală - Compartiment Circulaţia pe Drumurile Publice.

Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Poliţie locală, Drept, inginerie-autovehicule rutiere, transporturi;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
- cunoştinţe operare pe calculator.

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Recomandare de la ultimul loc de muncă sau copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

     Bibliografia, şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei.
     Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 12 octombrie 2011 orele 12,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Compartimentul Resurse Umane, camera 47.
     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.