Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢUL LICITAŢIEI PUBLICE DESCHISE

12-09-11 10:32

în vederea concesionării imobilului construcţie şi teren – fostul cinematograf „Patria” situat în municipiul Reghin, P-ţa Petru Maior nr.38, jud.Mureş, aparţinând domeniul public al municipiului Reghin

a) Denumirea si sediul concedentului: Primaria Municipiului Reghin, adresa: municipiul Reghin, judetul Mures, P-ţa Petru Maior, nr. 41, cod postal 545.300, telefon/fax:0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro ;

b) Obiectul si durata concesiunii: Obiectul licitaţiei constă în concesionarea imobilului construcţie şi teren – fostul cinematograf „Patria” situat în municipiul Reghin, P-ţa Petru Maior nr.38, jud.Mureş, aparţinând domeniul public al municipiului Reghin. Durata concesiunii : 49 de ani;

c) Locul de unde se poate obţine documentatia: sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50, Compartiment  Achiziţii Publice în intervalul 12.09.2011-04.10.2011, între orele 08.00-13.00. Documentaţia este gratuită.

d) Garanţia de participare:1000 lei.  
                    
e)Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 04.10.2011

f) Data limită si locul de depunere a ofertelor: 10.10.2011 orele 11.00, la sediul Primariei municipiului Reghin, Centrul de Informatii pentru Cetateni;ofertele se depun în 2 exemplare, 1 original şi 1 copie.

g) Data, ora si locul de deschidere a ofertelor: la sediul Primariei municipiului Reghin, Sala de sedinte - etaj; data si ora deschiderii ofertelor 10.10.2011, ora 11.30.

h) Denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail ale autoritatii contractante unde se transmit ori se depun sau, dupa caz, se solutioneaza contestatiile: Primaria municipiului Reghin, judetul Mures, P-ţa Petru Maior, nr. 41, cod postal 545.300, telefon/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro;

i) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării : 09.09.2011.

PRIMAR,        
Ing. NAGY ANDRÁS  

SECRETAR,
KOSS GABRIELA