Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

09-08-11 12:23

privind recrutarea recenzorilor pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor

          Având in vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1502 din 2 decembrie 2009, actualizată, privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, pentru recrutarea recenzorilor, persoanele care doresc să isi exprime disponibilitatea de a deţine această funcţie si care indeplinesc condiţiile prevăzute (să aibă cetăţenia română, să aibă cel puţin 18 ani împliniţi şi cel puţin studii medii, să cunoască bine limba română, să aibă capacitate de efort, să aibă capacitatea să desfăşoare munca în teren şi să fie disponibil zilnic între orele 8-20 pe toată durata desfăşurării recensământului), pot depune solicitarea la Primăria Municipiului Reghin, prin Compartimentul C.I.C. (registratura),  luni-marti-joi  intre orele 09,00-15,00, miercuri intre orele 9,00-16,30 si vineri intre orele 9,00-13,30.
          Depunerea solicitărilor se va face in perioada 16.08.2011 – 15.09.2011.

          Solicitanţii vor depune pentru inscriere:
- actul de identitate (în copie) 
- diploma de studii (în copie) 
- cazierul judiciar (in original)

          Cererile depuse până la această dată vor fi actualizate cu actele mai sus menţionate.

PRIMAR,                                                   
ing. NAGY ANDRÁS          

SECRETAR,
GABRIELA KOSS