Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

13-07-11 13:16

Municipiul REGHIN, prin reprezentanţii săi legali ing. Nagy András –primar şi Gabriela Koss –secretar, titular al proiectului ÎNFIINŢARE PARC NOU ÎN MUNICIPIUL REGHIN anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureş, fără studiu de evaluare a impactului, pentru proiectul Înfiinţare Parc Nou în Municipiul Reghin, pe amplasamentul din localitatea Reghin, jud. Mureş.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Târgu-Mureş, str. Podeni nr.10, în zilele de luni-joi între orele 8,30-16,30 şi vineri între orele 8,30-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.
          Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
 

PRIMAR                                      
Ing. NAGY ANDRÁS        

SECRETAR
GABRIELA KOSS